Onze werkwijze

Allereerst nodigen we u uit voor een gratis kennismakingsgesprek.
We hebben vestigingen in Enschede en Almelo en daardoor zijn we makkelijk bereikbaar vanuit de gehele regio.
Vanuit Hengelo, Oldenzaal, Rijssen en zelfs Raalte zijn we snel bereikbaar.
Dit gesprek is geheel gratis en vrijblijvend mits men ook op de afspraak aanwezig is.

Dit gesprek van 30 minuten is met een van onze psychologen in de locatie Enschede of Almelo. 

In het eerste gesprek inventariseren we de aard en oorzaak van je klachten en kijken we welke vorm van therapie voor u geschikt is.
Het tweede gesprek zal een intakegesprek zijn. We stellen vragen over je ontwikkeling als kind, je leefomstandigheden, je dagelijks functioneren en je medische geschiedenis.
Ook gaan we hier verder in op de problemen waar je tegenaan loopt. 

We kunnen nu een behandelplan opstellen.
Dit kan verschillende therapiën of een combinatie zijn.

Neurofeedback :
Indien we denken dat ook neurofeedback mogelijk hulp kan bieden wordt hierna ook een EEG-meting gedaan. Hierbij plaatst de therapeut (welke altijd een psycholoog is) een aantal elektroden op je hoofd om pijnloos de hersenactiviteit te meten. Dit EEG word zowel in de locatie Enschede als Almelo gemaakt. In de vorm van grillige lijntjes is EEG zichtbaar op een computermonitor, en zo ziet de therapeut of er een stoornis (disbalans) is in je hersenactiviteit. Zo ja, waar deze zich precies bevindt. Eventueel verduidelijkt met gegevens uit de intake wordt vastgesteld welke activiteit je hersenen precies moeten leren om het functioneren van je brein te verbeteren. 

Je bespreekt met de therapeut de mogelijkheden voor aanvullende therapie. Het doel is een zo optimaal mogelijk functionerend brein te krijgen, wat meestal zorgt voor vermindering of zelfs totale verdwijning van je klachten.

Een scala aan problemen wordt veroorzaakt of in stand gehouden door de leef- en werkwijze die je kiest. Het is dus goed mogelijk dat het veranderen van je gewoontes je kan helpen in je functioneren. Een gestresste manager kan bijvoorbeeld leren beter met zijn of haar tijd om te gaan. Iemand met overgewicht kan leren signaleren welke momenten moeilijk zijn. Of een verlegen kind kan leren vertrouwd te raken met assertiviteit. In veel gevallen is het leren (her-)kennen van je grenzen en het leren op tijd ‘nee’ te zeggen van groot belang. Neurofeedback helpt jou om jezelf te vinden en staat daarmee regelmatig centraal in de behandelingen.
Alleen neurofeedback is meestal niet de juiste oplossing, vandaar dat elke therapeut bij ons psycholoog is en kan inspelen op andere problemen.
Dit is de reden dat we de neurofeedback sessies soms aanvullen met aparte cognitieve hulp/therapie, indien noodzakelijk.
Tevens is het mogelijk om de psycholoog mee te laten kijken in de probleemsituatie.
Het komt voor dat we bijvoorbeeld een uurtje op school komen kijken waar het mis gaat, en de leraar en leerling helpen elkaar beter te begrijpen. 

Overige therapie en behandeling:
Als we het idee hebben dat neurofeedback niet de juiste oplossing is kijken we naar een andere vorm van een meer geschikte therapie.
Dit kan bijvoorbeeld zijn EMDR, ACT of EFT.
Iedereen heeft een andere behoefte en behandling nodig, dit wordt op de individu bekeken. 
Voor kinderen en gezinnen hebben we ook een orthopedagoog die weer op een andere manier met u aan het werk kan om problemen in het gezin, met de kinderen en op school aan te pakken of te begeleiden.

Wij bekijken u als individu en niet al een nummertje, niet een lange wachtlijst en een persoonlijke aanpak.