Vergoedingen

Ons lidmaatschap bij de beroepsvereniging NVPA, NFG en de RBCZ geeft meestal recht op vergoeding vanuit de alternatieve geneeswijzen.
Hoeveel de vergoedingen per persoon bedragen is dan ook erg afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u aangesloten bent en welk pakket u afgesloten heeft en welke behandeling u heeft.

Ons advies is dan ook zelf goed bij uw verzekeraar te informeren waar u recht op heeft.
Cognitieve therapieën (alle niet lichaamgerichte therapieën) worden gedeclareerd onder alternatieve geneeswijzen. De omschrijving hiervoor die we hanteren is psychosociale therapie.
Voor relatietherapie is bij de meeste verzekeraars geen vergoeding mogelijk, informeer hiernaar bij onze praktijk of bij uw zorgverzekeraar.
Voor neurofeedback therapie word er door alle verzekeraars anders omgegaan. 
Tijdens het gratis kennismakingsgesprek kunnen we samen uitzoeken hoe dit voor u en met uw verzekering is geregeld.

Omdat de therapeuten bij verschillende beroepsverenigingen zijn aangesloten is het verstandig met het kennismakingsgesprek te overleggen bij wie u in behandeling komt en welke vergoedingen er mogelijk zijn bij de desbetreffende therapeut.

Facturen zijn bij de behandelingen ook verschillend.
Zo zijn we bij relatietherapie verplicht 21% BTW te berekenen en is er vaak geen vergoeding mogelijk.
De overige therapiën zijn BTW vrijgesteld.
Alle tarieven op onze site zijn inclusief de geldende BTW voor de desbetreffende therapie.

U kunt dan even informeren naar de vergoedingen van beroepsvereniging NVPA, NFG, NIP of naar de RBCZ (de koepelorganisatie)

Klik hier voor de vergoedingen die via de NFG mogelijk zijn en hier voor vergoedingen die NVPA, deze links komen op de pagina`s van de beroepsverenigingen. 

Soms is het mogelijk om via scholen, gemeente of andere instanties een subsidie (bijvoorbeeld het rugzakje) te krijgen indien er een medische noodzaak is voor behandeling.
Wij kunnen u in contact brengen met een gespecialiseerde organisatie.

Ook is er soms nog de mogelijkheid een vergoeding te krijgen via een zgn. persoons gebonden budget (PGB).