Vergoedingen

Ons lidmaatschap bij de beroepsvereniging NVPA, NFG en de RBCZ geeft recht op vergoeding vanuit de alternatieve geneeswijzen.
Hoeveel de vergoedingen per persoon bedragen is dan ook erg afhankelijk bij welke zorgverzekeraar u aangesloten bent en welk pakket u afgesloten heeft.

Ons advies is dan ook zelf goed bij uw verzekeraar te informeren waar u recht op heeft.
Cognitieve therapieën (alle niet lichaamgerichte therapieën) worden gedeclareerd onder alternatieve geneeswijzen. De omschrijving hiervoor die we hanteren is psychosociale therapie.
U moet dan even informeren naar de vergoedingen van beroepsvereniging NVPA, NFG of naar de RBCZ (de koepelorganisatie)

Soms is het mogelijk om via scholen, gemeente of andere instanties een subsidie (bijvoorbeeld het rugzakje) te krijgen indien er een medische noodzaak is voor behandeling.
Wij kunnen u in contact brengen met een gespecialiseerde organisatie.

Ook is er soms nog de mogelijkheid een vergoeding te krijgen via een zgn. persoons gebonden budget (PGB).

 

Al onze psychologen/therapeuten zijn erkend en gediplomeerd.