Wanneer en bij wie?

Wanneer en bij wie?

Neurofeedback is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen. U kunt bijvoorbeeld bij kinderen denken aan klachten en/of/ stoornissen als AD(H)D, stoornissen in het autistisch spectrum, dyslexie, "drukte in het hoofd", boos voelen, NLD en andere leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Bij volwassenen zijn reeds genoemde klachten ook te behandelen. Echter vaak vinden aanmeldingen van volwassenen bij onze praktijk plaats naar aanleiding van klachten als chronische pijn, migraine, spanningshoofdpijn, spanning, depressie, angst, vermoeidheid, verminderd geheugen, verminderde aandacht en concentratie. Daarnaast zijn er in meer of mindere mate ook restverschijnselen van hersenschuddingen en hersenkneuzingen of andersoortig hersenletsel te behandelen. Zo worden goede resultaten geboekt bij onder andere whiplash klachten.
Neurofeedback is minder geschikt voor mensen met zeer ernstige psychiatrische klachten, mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren of in een verder gevorderd stadium dementerend zijn.

 

Iets om even te onthouden:

Als u na 10 behandelingen geen effecten merkt van de trainingen, dan zal u dit waarschijnlijk na 20 behandelingen ook niet merken.

Er zijn helaas praktijken die hier anders over denken, en u blijven overhalen om te blijven trainen...
Wij houden ons verre van dit soort werkwijzen en bij ons gaat alles in overleg.