Privacybeleid

We hebben een privacybeleid/protocol waarin staat beschreven hoe we met uw gegevens omgaan.
Omdat we met gevoelige informatie omgaan moet dit goed geregeld zijn.
Via deze link kunt u het privacyprotocol raadplegen:

PRIVACY

 

Datalekprotocol

We hebben voor al onze medewerkers beschreven hoe we bij Brein en Welzijn omgaan met datalekken en het voorkomen van een datalek.

Dit staat beschreven in een protocol waarvan al onze medewerkers op de hoogte zijn en waarover we bij een calamiteit en daarbuiten bij elke teamvergadering aandacht besteden.

Dit protocol is hier via deze link in te zien:

DATALEK PROTOCOL