NVPA

NVPA

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten / counselors die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide counselors en therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn nog steeds belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA.

Vanuit haar ideële doelstellingen zet het NVPA zich al ruim 35 jaar in voor een pluriforme integrale gezondheidszorg en voor haar leden; professionele hulpverleners die zich in haar uitgangspunten herkennen.

Ons lidmaatschaps nummer is bij de NVPA: 100570

Nederlandse vereniging gezondheidszorg

Nederlandse vereniging gezondheidszorg


De NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) is opgericht in 1986 en ondersteunt professionals in het psychosociale werkveld, zodat zij zich puur kunnen richten op de zorg voor de cliënt of patiënt. De NFG houdt zich bezig met alles eromheen. Zo onderhoudt de NFG intensief contact met de verschillende zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek om het werkklimaat te blijven verbeteren. Verbetering voor de hulpverlener, maar ook voor diegene die hulp zoekt.

Registerlid VPMW Registratienummer: 7685

RBCZ

RBCZ

Bij RBCZ kunt u via het RBCZ-register een therapeut vinden die:

- een opleiding op  minimaal HBO niveau gevolgd heeft
- lid is van een beroepsvereniging
- verplichte nascholing volgt
- onderhevig is aan een onafhankelijk tuchtrecht

 

Licentiecode:204034R

S.C.A.G

S.C.A.G

Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging.

Voor meer informatie betreft de S.C.A.G. klik hier voor de folder

Het NIP

Het NIP

 

 

 


 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is met ruim 13.000 leden de grootste beroepsvereniging van psychologen in Nederland. 
De vereniging behartigt de belangen van haar leden en biedt hen een platform voor het uitwisselen van kennis. 
Daarnaast bevordert het NIP de psychologiebeoefening in het algemeen. 

We zijn niet ingeschreven bij het neurofeedbackregister van het NIP!
Een algemeen psycholoog NIP (universitair geschoold)

Inschrijving NIP
Jasmijn Boddéus
Nikki Binnenmars