Algemene informatie over Neurofeedback

Neurofeedback brengt een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht.
Het is zowel geschikt voor kinderen als voor volwassenen.
Het heeft een positief effect bij o.a. ADHD, ADD, migraine, concentratieproblemen, dyslexie, stoornissen in het autistisch spectrum, slaap problemen, "drukte in het hoofd", boos voelen, NLD en andere leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.
Echter vaak vinden aanmeldingen van volwassenen bij onze praktijk plaats naar aanleiding van klachten als chronische pijn, migraine, spanningshoofdpijn, spanning, depressie, angst, vermoeidheid, verminderd geheugen, verminderde aandacht en concentratie.
Daarnaast zijn er in meer of mindere mate ook restverschijnselen van hersenschuddingen en hersenkneuzingen of andersoortig hersenletsel te behandelen.
Zo worden goede resultaten geboekt bij onder andere whiplash klachten.

Neurofeedback is minder geschikt voor mensen met zeer ernstige psychiatrische klachten, mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren of in een verder gevorderd stadium dementerend zijn.

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij medicatie zoals Ritalin, Concerta of antidepressiva zoals Seroxat en Prozac niet nodig is.
We proberen dan ook mensen die met deze medicatie binnenkomen hier van af te helpen, of te minderen. Dit wel in samenspraak met de behandelend arts.
In deze video krijgt u een indruk wat neurofeedback inhoud:  Video hoe werkt neurofeedback (voorbeeld van iemand met ADHD)

Door gerichte feedback van het EEG signaal met beeld en geluid helpt de psycholoog de hersenactiviteit van de cliënt in de gewenste richting te veranderen.
Feedback komt  overal voor: kijk maar in een spiegel en je krijgt al feedback over je uiterlijk.
Ook bij bewegen maken we gebruik van (geautomatiseerde) feedback, denk aan fietsen.
Vroeger heb je dat moeten leren, nu zit het in je systeem. Bij pianospelen en voetballen, feedback is overal.  
Neurofeedback bestaat al sinds de jaren zestig, maar wordt de laatste tijd mede dankzij recente technische ontwikkelingen steeds vaker toegepast in de zorg.
In Overijssel houdt Susan Bertram zich al ruim vijftien jaar bezig met deze vernieuwende techniek.
Behandelingen moeten in onze ogen altijd door een psycholoog worden uitgevoerd, omdat het bij ons meestal een aanvulling van een therapie is.

 

 Iets om even te onthouden:

Als u na 10 behandelingen geen effecten merkt van de trainingen, dan zal u dit waarschijnlijk na 20 behandelingen ook niet merken.

Er zijn helaas praktijken die hier anders over denken, en u blijven overhalen om te blijven trainen...
Wij houden ons verre van dit soort werkwijzen en bij ons gaat alles in overleg.