Wat bieden wij

Wij bieden u een gratis informatiegesprek aan waarin wij met u meekijken wat u en uw kind nodig hebben. Het gesprek vindt plaats met een psycholoog en eventueel ook met een orthopedagoog. In dit gesprek wordt vastgesteld welk pakket van gebundelde zorg geboden kan worden. 

Het zorgpakket kan bestaan uit:

  • Neurologisch onderzoek door middel van een EEG
  • Neurofeedback trainingen om de hersenen te trainen en het probleem te minimaliseren of zelfs volledig te corrigeren.
  • Orthopedagogisch en psychologisch onderzoek met daarbij de mogelijkheid tot een officiële diagnosestelling.
  • Begeleiding in de gezins- of schoolsituatie. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de verschillende partijen die met het kind omgaan.
  • Individuele begeleiding van  kinderen, wanneer het gaat om aanleren van vaardigheden, bijvoorbeeld sociale vaardigheden, weerbaarheid en het opbouwen van zelfvertrouwen.