EMDR therapie

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het dagelijks functioneren.
Het is niet altijd duidelijk waar een bepaald gevoel vandaan komt.
Je kan jarenlang rondlopen met een gevoel dat je niet kan verklaren, zoals een angst, schaamte of verdriet.
Ook dan kunnen we met EMDR therapie de oorzaak vaak naar boven worden gehaald en kunnen we werken aan het verwerken van deze oorzaak.
Weten we wel waar een angst, gevoel of emotie vandaan komt dan kunnen we met de EMDR therapie dit probleem aanpakken en ervoor zorgen dat aan een gebeurtenis of trauma een ander of minder heftig gevoel word gehangen. 

Susan is gediplomeerd in de EMDR therapie waardoor we een heel compleet pakket met vormen van hulp kunnen aanbieden.
EMDR is een wetenschappelijk bewezen vorm van therapie voor het verwerken van trauma`s en overige schokkende gebeurtenissen die zich vaak uitten in zowel lichamelijke als psychische klachten.

Wanneer EMDR

EMDR is een therapie waar de psycholoog gebruik van maakt naast haar eigen specialisme. Als je klachten minimaal langer bestaan dan vierweken kan het inzetten van EMDR waardevol zijn. EMDR kan ingezet worden om mogelijk niet verwerkte ervaringen en gevoelens alsnog te behandelen. Meestal heeft ons eigen overlevingsmechanisme de verwerking geblokkeerd. EMDR kan mits op de juiste manier gegeven op een veilige en manier deze blokkades helpen opheffen waardoor de verwerking mogelijk kan plaatsvinden.

Een kleine greep uit de oorzaken die met EMDR al succesvol zijn behandeld:

 •  Traumatische ervaringen
 •  Seksueel misbruik
 •  Mishandeling zowel psychisch als lichamelijk
 •  Onderdrukking
 •  Oorlog, geweld
 •  Overval ervaringen
 •  Ongeval
 •  Verslavingsproblemen
 •  Relatieproblemen
 •  Getuige van een heftig incident
 •  Erg angstige momenten zoals bijvoorbeeld een brand of een duikongeval
 •  Nare ziekenhuiservaringen
 •  Diverse overige nare ervaringen waar je je erg slecht bij voelt als je er weer over na denkt…

Klachten die we door het behandelen van oorzaken zien veranderen en vaak verdwijnen zijn onder andere:

 •  Ongedefinieerde angstklachten
 •  Ongedefinieerde gevoelens
 •  Nachtmerries
 •  Angst gerelateerde gevoelens
 •  Zelfbeeld klachten
 •  Paniek aanvallen
 •  Vliegangst
 •  Spinnenangst
 •  Straatvrees
 •  Rijangst
 •  Waterangst
 •  Woede uitbarstingen
 •  Zelfvertrouwen klachten
 •  Allerlei andere angsten en fobieën
 •  Depressieve klachten
 •  Pijnklachten

Belangrijk in de therapie is om samen te onderzoeken waar de klachten ontstaan zijn of wat de gebeurtenis of gevoelens in het heden met je doen. Samen met de behandelaar wordt gezocht naar de mogelijke oorzaak. Als er geen duidelijke oorzaak is maar wel de klachten, dan kan EMDR eveneens succesvol toegepast worden en wordt er samen met de therapeut een behandelplan opgesteld. Deze kan bestaan uit enkel EMDR maar zeker ook uit een combinatie van methodieken die als doel hebben de hulpvraag in zijn volledigheid te behandelen.

Hoe werkt EMDR

Kort geschetst houdt de behandeling het volgende in:

De psycholoog zal vragen de nare herinnering(en) te beschrijven (vertellen) waarbij mogelijke bijbehorende beelden, gedachten of gevoelens, die met de hulpvraag betrekking hebben besproken worden. Deze informatie is nodig om de juiste EMDR methodiek toe te passen.

Gevraagd zal worden om de ervaringen vanuit het “hier en nu” te belichten en te bespreken of er en welke emotionele gevoelens deze ervaringen nog hebben, nu. Na alles goed in kaart te hebben gebracht zal er met het verwerkingsproces gestart gaan worden.

Na het behandelplan besproken te hebben zal de therapeut uitleg geven hoe hij of zij werkt en geeft altijd een korte uitleg of de werking van het brein en EMDR.

Het informatie verwerkingssysteem in het brein wordt gestimuleerd door met de ogen de hand van de therapeut te volgen. Soms zal de therapeut op de knieën of handen zachte tikjes geven, uiteraard enkel en alleen met toestemming.

 

De EMDR Procedure

De EMDR procedure brengt doorgaans een afwisseling van gedachten, beelden en gevoelens op gang waarbij deze ook gepaard kunnen gaan met lichamelijke reacties en sensaties. De cliënt wordt steeds opnieuw gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering van dat moment, waarna er een nieuwe set van stimulaties volgt. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het voordeel van EMDR is dat de traumatische ervaring niet verteld hoeft te worden en dat de herbeleving plaatsvindt onder begeleiding van een vakbekwame psycholoog in een veilige omgeving.

De EMDR behandeling zal doorgaans zestig tot negentig minuten in beslag kunnen nemen. Daar ieder brein een eigen verwerkingsmechanisme heeft kan de therapeut onmogelijk vooraf bepalen hoelang een sessie duurt en hoeveel sessies er nodig zijn. Gemiddeld zal een sessie ongeveer één uur duren en heeft men twee tot zes sessies nodig bij enkelvoudige problematiek.

Het is noodzakelijk dat de behandelaar minimaal drie afspraken boekt en dat je als cliënt altijd naar een vervolgafspraak komt ook al is er geen reactie meer. De psycholoog dient altijd een sessie volledig te behandelen, mag de sessie niet afbreken door tijdgebrek of anders en dient de sessie positief afgerond te worden. Dit wordt bereikt door het juist toepassen van het gestandaardiseerde EMDR protocol waar een goede EMDR behandelaar in is getraind.

Wat is EMDR therapie

EMDR staat voor “Eye Movement Desensitization and Reprocessing” en is een volwaardige en effectieve psychotherapeutische behandelmethode.
Er is totaal geen twijfel meer dat EMDR werkt bij nare herinneringen, bij nare gevoelens of trauma’s. Er bestaan inmiddels wereldwijd vele gecontroleerde wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR.
Dit maakt dat EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma behandeling is.

Het is een snelle en  krachtige behandelmethode voor verwerken van ingrijpende belevenissen is je leven die ervoor zorgen dat je klachten blijft houden.
De klachten kunnen zich dan uitten op zowel lichamelijk als ook op psychisch vlak.
Ingrijpende gebeurtenissen die we hier bedoelen zijn heel breed, denk bijvoorbeeld aan een ongeval, misbruik, scheiding, verlies van een naaste en het kan ook zijn dat je getuige bent geweest van een ingrijpende gebeurtenis en je dit steeds herbeleefd door een geur, geluid of bijvoorbeeld een locatie.
Door zo`n geluid, geur etc. kan het zijn dat je een gebeurtenis steeds weer herleefd, of voelt wat je toen voelde. Zelfs als het diep is weg gestopt en je niet meer weet waar een gevoel of klacht vandaan komt, kan zo`n trauma die nog niet helemaal is verwerkt de oorzaak zijn.
Met EMDR kun je de emotionele lading die deze belevenis meebrengt verlichten en verwerken.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met snelle beurtelings links en rechts stimulatie via audio en visuele impulsen. Deze stimulatie, in combinatie met de juiste begeleiding en sturing zorgt ervoor dat er een versnelde informatieverwerking kan worden geactiveerd waarmee de vertraagde of geblokkeerde ervaring werking alsnog kan plaatsvinden.

Wereldwijd is er veel onderzoek naar de werking van EMDR gedaan bij zowel volwassenen en later ook bij kinderen.
Deze resultaten hebben aangetoond dat EMDR ervoor kan zorgen dat de cliënt vaak na enkele behandelingen zonder de nare herinneringen en/of de reactie hierop het leven weer kunnen oppakken.
Vaak zijn de klachten dan ook blijvend verminderd of zelfs helemaal verdwenen.
Wel is het erg belangrijk dat de behandelaar ruim voldoende ervaring heeft in psychotherapeutische behandelingen en gecertificeerd is in EMDR.
Susan voert bij ons deze behandeling uit en heeft al sinds 2001 ervaring in diverse vormen van psychologische therapie en behandelingen, ze is gecertificeerd bij een erkende EMDR opleiding en daardoor ook een aangewezen psycholoog om deze krachtige therapievorm op de juiste manier, bij de juiste cliënten in te zetten.